Stora Enso, Hetvattensystem

 • ORIENTERING
  • Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material.
 • Projektbeskrivning
  • Införande av nytt styrsystem för hetvattensystemet
  • ABB 800m controller
  • Integration i befintlig 800xA miljö
  • Rivning och modifiering av befintliga program
  • Nya kopplingsstativ för el och instrumentering
  • Driftsättning.
 • Vi bidragit med:
  • Förstudie med budgetunderlag.
  • Projektledning över hela ombyggnationen, (konstruktion, Automation, Installation)
  • Framtagning av nya funktionsunderlag
  • Programmering av styrsystem
  • FAT tester av programmering
  • Drifttagning och implementation i 800xA
  • Framtagning av rivningsunderlag.
  • Utcheckning samt driftsättning