Ljus framtid!

Vi ser ljust på framtiden!

Våra längre uppdrag mot Fortum och Sandvik rullar på som planerat. Spännande är att vi har fått förtroendet av Sandvik att projektera och projektleda byggnationen av ett nytt ställverk.

Ett annat mycket spännande uppdrag är byggnationen av ny slamavvattningsbyggnad tillsammans med Ramböll. Här bidrar vi med elkonstruktion och delprojektledning. Mycket intressant att se vad detta uppdrag kan komma att leda till. Vi fortsätter också att utvecklas inom programutveckling, då främst DCS system mot processindustrin.

Hälsningar Thommy och Staffan