GP Engineering på nätet

Molnbaserade lösningar, läs en intressant artikel i Process Nordic gällande utvecklingen inom området.

Artikeln hittar du här med början på sida 10.

På sida 12 ger vi vår syn på utvecklingen inom området.