Styrsystemsbyte

Dags att fasa ut de äldre styrsystemen mot något nyare!?

Vårt uppdrag att uppgradera ett större styrsystem tillsammans med Stora Enso löper på enligt plan.

Två Master Piece 200 blir utbytt till 800 system

Vårt uppdrag är huvudprojektledning och delprojektledning för el och instrumentkonstruktion

//Staffan