Automationslycklig

Lyckan är total för en automationsingenjör

-När byten är på rätt plats och rätt ordning och hamnar på rätt ställe i det andra styrsystemet

-När errorflaggorna visar false och alla lysdioder lyser grönt

En bra dag helt enkelt!

(Labbsystem förenklar alltid en drifttagning)