FAT

Denna vecka har vart vigd åt att genomföra FAT test på ställverk och styrskåp i Danmark åt en av våra kunder.

Väldigt trevligt att diskutera lokala och globala elkonstruktioner med Danska elkonstruktörer och montörer.