Uppdatering pågående uppdrag

Drifttagningen av Vattenfalls nya kylackumulator i Uppsala pågår för fullt.

Här bidrar GP med programmering av anläggningens styrsystem av modell Siemens.

Smarta ställverk levererade av Midroc ger operatörer och underhållspersonal full insyn i vad som pågår ute i anläggningen.

Drifttagning av kylackumulator Uppsala

Drifttagning av kylackumulator Uppsala Drifttagning av kylackumulator Uppsala

En lyckad och smidig drifttagning föregås alltid av en FAT på programmering av styrsystemet. Så också denna gång

FAT styrsystem FAT styrsystem

 

 

//Staffan