IMG_6664

IMG_6664

Drifttagning av kylackumulator Uppsala