Större konstruktionsuppdrag, Stora Enso Skutskärs bruk

GP Engineering har valts av Stora Enso Skutskärsbruk för att leverera el och instrumentkonstruktion i projektet implementering av DCS på Torkmaskin 9.

Projektet innefattar allt från kartering av befintlig anläggning, framtagning av funktionsunderlag till utcheckning och driftsättning av anläggningen under oktober.

Konstruktionsomfattning:
210st Eldrifter
100st Instrumentkretsar
25st Stativ
9st Kopplingslådor
1st UPS fördelning
1st Serverskåp

//Thommy