Automationsuppdrag

GP Engineering AB har fått förtroendet att leverera hårdvara och programmering vid införandet av styrsystem på torkmaskin Tm9.

Programmering sker mot befintlig ABB 800xA miljö och utförs med Functional  Designer, ver 5.1. Totalt omfattas ca 200 eldrifter och ca 100 instrumentkretsar.

Hälsningar Staffan