Nytt styrsystem

Jobbet med införande av ett nytt styrsystem för en torkmaskin har fortskridit under hösten.

Projektet är i princip klart och vi har bidragit med

Projektledning, elkonstruktion, montageledning, programmering, systemering och commissioning.

800xA som SCADA med 800m controller som styrsystem

//Staffan

 

 

 

UPS fördelning


DI810 med Delcon plattor

Inkommande kablage från ställverk

Instrumentstativ

DI810 med Delcon plattor med varierade ingånsspänningar

Utcheckning pågår
Felsökning på en SV18 ställverksgrupp

Korskopplingsutrymmet

DO810 med Delcon plattor

Delar av DI810 för styrning av ställverk

Felsökning på en SV18 ställverksgrupp