Besök i berget

Besök till EON för konfigurering av trendhantering i Citect.

Spännande anläggning insprängd i berget.

//Staffan