Välkommen till hösten på GP

Semestrarna är slut och höstens olika spännande projekt startar och andra närmar sig ett genomförande. Orderingången är mycket stark och vi är stort behov mer personal, se annonsen här 

Vi börjar med en drifttagning av ett smart ställverk inom processindustrin. Här står vi för systemering, programmering och drifttagning.

System från Siemens och SCADA från Citect.