Ersätta MasterGate 230

Nätverksprodukten MasterGate 230 från ABB har blivit obsolet och nästan inga reservdelar finns att tillgå på marknaden.

Kommunikation mellan styrsystem via MB300 sker med hjälp av dataset där data cykliskt utbyts mellan två noder. Varje dataset kan innehålla 24st. signaler (32 bitar) exempelvis integer (16 bitar), real eller 32 boolean. Varje dataset är ”enkelriktat”, vilket innebär att data endast kan skickas i en riktning för varje dataset. Således behövs två dataset (per styrsystem) för att kommunicera i båda riktningarna.

MB300 kommunikation internt nätverk

Vid kommunikation mellan styrsystem i två olika subnät måste data ”routas” mellan de två olika MB300 näten.

MB300 kommunikation annat nätverk

Som ”router” används ABB MasterGate 2302 enligt Figur 3. MG230 har en form av ”store and forward” funktion för att skicka vidare data(dataset) till önskad nod i annat MB300 nät.

MasterGate 230

MB300 kommunikation mellan nätverk

 

Olika alternativt finns att ersätta den obsoleta produkten MasterGate 230.

Kontakta oss för förslag

//Staffan