800xA till Tierps Energi och Miljö, TEMAB

Gp Engineering AB har fått förtroendet att leverera och installera nytt SCADA för Tierps Energi och Miljö AB vatten och avlopps-verksamhet.

Uppsättning och konfigurering av systemet pågår och kommer att slutföras under Q4-2020

Läs mer här

Tierps Energi & Miljö, TEMAB ansvarar för drift och underhåll av Vatten och Avlopp inom Tierps kommun. Totalt omfattas cirka 50 pumpstationer, 13 reningsverk och 7 vattenverk.

https://temab.tierp.se/