Ramavtalsleverantör SINFRA

GP Engineering har i gård konkurrens valts ut som ramavtalsleverantör till SINFRAs medlemmar inom området

”System för övervakning, styrning och optimering av produktion, fjärrvärmenät och -centraler”

Läs mer här

 

 

Om Sinfra

Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening

Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer. Ramavtalen finns sedan tillgängliga för Sinfras medlemmar att avropa från.

sinfra.se

 

Kontakta Staffan Zakrisson för mer information