Historia

 

2010, GPME startas. ​länk till GPME  AB hemsida

– Inriktning; el-instrumentkonstruktion och projektledning.​

2014, Primab Automation startas. ​länk till PRIMAB Automation AB hemsida
– Inriktning; automation och projektledning​

2015, GP Engineering startas genom ett samgående mellan GPME AB och Primab Automation AB​

– Inriktning; el- och instrumentkonstruktion, automation och projektledning ​