Automation

Inom området programutveckling system har vi lång och bred erfarenhet från flera olika miljöer och programspråk. Vi har erfarenhet från både processindustri och R&D vilket ger en bra grund att utgå ifrån. Erfarenheten ger en bra grund för att utveckla program och system för att uppnå önskad funktionalitet

 

Exempel på system vi arbetar med, klicka för mer info

 

ABB Siemens Nätverk
Citect Mitsubishi

 

 

Kontakta Staffan Zakrisson, områdesansvarig automation