Citect

Citect SCADA och Vijeo Citect är SCADA system som är mycket vanligt förekommande inom värme och kraft industrin. Vi har stor erfarenhet av utveckling och underhåll  i olika versioner av Citect. Vi är samarbetspartner med Schneider /Aveva vilket ger oss tillgång till de senaste utvecklingsverktygen och supporten.

  • Citect Scada
    • Systemdesign
    • Uppsättning / installation
    • Konfigurering och felsökning av drivers styrsystem
    • Vijeo Citect

 

 

 

 

 

<<Automation