Cyber Security

Hur säkrar du din processnära IT miljö mot omkringliggande/interna hot?

Hur hanterar du en IT miljö som inte stödjer de senaste uppdateringar/patchar från Microsoft?

Hur säkerställer du en hög tillgänglighet för systemet/nätverket utan att göra avkall på användarvänlighet och kraven från tillverkarna.

VPN lösningar för arbete och felsökning på distans, naturligtvis, men hur?

 

Kontakta Staffan för en vidare diskussion  ämnet!

<<Automation