Bli partner

Vår affärside är att ge få eller enmans bolag en tillhörighet och ett nätverk av kompetens.

Vi vet att det finns viss problematik med att vara enmanskonsult. Ofta får man inte de stora förfrågningarna eller så får man inte uppdraget enbart för att man just är enmanskonsult. Detta vill vi ändra på genom att låta dig bli större med fler anställda utan att du ska behöva anställa.

Genom att ansluta dig till oss så ökar vi tillsammans möjligheten att få större och mer komplexa och utmanande uppdrag.

Komplexa uppdrag är inte enbart tekniskt svåra utan kan bestå av flera personer och yrkeskategorier inblandade. Att få dessa uppdrag ”in house” ger oftast ett bättre slutresultat men också ett stort kompetensöverföring mellan projektdeltagarna.

Vi riktar oss inte enbart till dig som enmanskonsult. Du som söker en anställning också mycket välkommen att kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa just dig.