Automation

 • Programmering/systemering
  • Konvertering av program från ”control module” till Functional designer, styrning av lagringsutrymme för olja Billerud korsnäs. Läs mer här
 •  Kommunikationer
  • OPC
   • Kommunikation mellan processnära system och överordnade system
   • Kommunikation mellan 800xA och tredjeparts opc servrar
   • Felsökning och optimering av OPC baserade kommunikationer mellan system
  • Optimering av Matrikon Tunneler
   • Analys av problem med nuvarande konfiguration
   • Kommunikation på fältbussnivå mellan styrsystem
    • ABB 800M och Siemens
  • Modbus
   • RTU, felsökning och optimering av kommunikationer
  • MB300
   • Felsökning och felavhjälpning
 • Citect Scada
  • Uppgraderingar av befintliga system till Ver 7.50 Citect Scada
  • Virtuliseringar av befintliga system
  • Utveckling av scriptfunktioner
  • Omkonfigurering av trendhantering