EON Värme Sverige AB, Styrsystemsbyte värmeanläggning

 • ORIENTERING
  • EON Värme Sverige AB levererar fjärrvärme till ett stort antal kunder i Stockholmsområdet.
 • Projektbeskrivning
  • Fjärrvärmeanläggning har ett föråldrat styrsystem som backup saknas till. Dokumentation saknas för merparten av installationerna.
 • Vi har bidragit med:
  • Analys och framtagande av förslag till lösningar för att komma tillrätta med problemen
  • Elkonstruktion för nya processdelar
  • Uppgradering av befintlig PLC till ABB AC800 plc
  • Dokumentering av okända delar i anläggningen
  • Montageledning
  • Drifttagning
   • Utcheckning
    • Detta har skett under full produktion på anläggningen
  • Programmering operatörsinterface
   • Stationen ingår i ett större system som baseras på Citect
   • Förändrade kommunikationer mellan överordnat och nytt plcs-system