EON Värme Sverige AB, Styrsystemsuppgradering värmeproduktion

 • ORIENTERING
  • EON Värme Sverige AB levererar fjärrvärme till ett stort antal kunder i Stockholm Bro området
 • Projektbeskrivning
  • Fjärrvärmeanläggning har ett styrsystem med stora funktionsbrister på grund av ett tidigare havererat projekt. Dokumentation saknas för merparten av installationerna och funktionerna.
 • Vi har bidragit med:
  • Analys och framtagande av förslag till lösningar för att komma tillrätta med problemen
   • Styrsystem
    • Siemens S7, (cfc)
   • Opertörsinterface
    • Vijeo Citect
  • Programmering av värmecentral utifrån nyligen uppdaterad funktionsbeskrivning
  • Framtagande av dokumentation, el och funktionsbeskrivningar
  • Drifttagning
   • Utcheckning
   • Intrimning av regulatorer
  • Opertörsinterface
   • Modifieringar samt strukturering av tidigare projekt