Fortum Värme AB, Kraftdistribution UPS och Reservkraft Vilunda och Väsby PS

 • ORIENTERING
  • Värmekraftsanläggning i Vilunda, består av värmepumpar som utvinner värme ur havsvatten. Väsby PS är en pumpstation som pumpar värme mellan norra- och centrala värmenätet.
 • Projektbeskrivning
  • För att säkerställa att anläggningarna och fjärrvärmenätet vid ett strömavbrott kan ställas i ett säkert avställt läge, så behövde kraftsidan förstärkas med med UPS (i vissa fall redundanta) anläggningar samt ett reservkraftsaggregat.
 • Vi har bidragit med:
  • Delprojektledning på beställarsidan mot Entreprenör. Delar som ingick
   • Elkonstruktion
   • Dokumentation
   • Programmering
   • Montage
   • Samordning mellan mottagare av anläggning och utförare
  • Elkonstruktion och ändringar på befintlig dokumentation.