Fortum Värme AB, Styrsystemsbyte Ropsten 1&2

 • ORIENTERING
  • Värmekraftsanläggningarna Ropsten 1&2 består av värmepumpar som utvinner värme ur havsvatten.
 • Projektbeskrivning
  • Föråldrat Siemens styrsystem skulle bytas ut till modernare Siemens T300 system. I projektet så ingick det för en entreprenör att genomföra programmering samt fysiks installation av ny utrustning för att säkerställa fortsatt drift på anläggningen i minst 20år.
 • Vi har bidragit med:
  • Delprojektledning på beställarsidan mot Entreprenör. Delar som ingick
   • El och instrumentkonstruktion
   • Dokumentation
   • Programmering
   • Montage
   • Samordning mellan mottagare av anläggning och utförare