Gävle Kraftvärme AB, Ställverksbyten

 • ORIENTERING
  • Gävle Kraftvärme AB ansvarar för fjärrvärmeproduktion och energiproduktion vid bland annat anläggningen Johannes i Gävle
 • Projektbeskrivning
  • Äldre ställverk som behöver bytas ut för att säkerställa hög tillgänglighet för fjärrvärmeleveransen
 • Vi bidrar med:
  • Projektering
  • Konstruktion
  • Förfrågningsunderlag för offentlig upphandling
  • Montagestöd
  • Drifttagning