Vattenfall Heat, biololjekonvertering

 • ORIENTERING
  • Vattenfall Heat Uppsala levererar bland annat fjärrvärme till ett stort antal kunder i Uppsalaområdet
 • Projektbeskrivning
  • Två stycken befintliga oljepannor ska konverteras för att kunna köras även på det mer miljövänliga alternativet bioolja.
  • I projektet ingår
   • Ny tank för bioloja med tillhörande instrumentering och el
   • Nya brännare med tillhörande instrumentering och el
   • Befintlig fältutrustning för pannkretsar uppgraderas/modifieras.
   • Nytt styrsystem som innefattar ny funktionalitet samt ersätter befintligt
    • Siemens S7
 • Vi bidragit med:
  • Programutveckling för styrning av ny biooljetank
  • Programutveckling för styrning av pannkretsar
  • Programutveckling för styrning av brännare
  • Programutveckling av Citect Scada för kontroll och övervakning av samtliga processer
  • Drifttagning, utcheckning av el och instrumentkretsar
  • Intrimning