Vattenfall Heat, HVC

 • ORIENTERING
  • Vattenfall Heat Uppsala levererar bland annat fjärrvärme till ett stort antal kunder i Uppsalaområdet
 • Projektbeskrivning
  • En panna bestående av fem brännare ska konverteras från att elda med torv till Pellets.
  • I projektet ingår
   • Ny intagsbyggnad för intag och lagrings av pellets.
   • Ny kvarnbyggnad för malning av pelletsen
   • Ny inmatning till brännare
   • Nya brännare med tillhörande instrumentering och el
   • Rivning av befintlig fältutrustning för gamla brännarstyrningen.
   • Utökning av befintligt T3000 styrsystem.
 • Vi bidragit med:
  • Projektledning inom El konstruktion, Automation samt installation.
  • Konstruktion av ny utrustning.
  • Konstruktion för rivning av all gammal utrustning.