Vattenfall Heat, kylackumulator

 • ORIENTERING
  • Vattenfall Heat Uppsala levererar fjärrvärme och fjärrkyla till ett stort antal kunder i Uppsalaområdet
 • Projektbeskrivning
  • För att öka tillgängligheten samt kapaciteten för leverans av fjärrkyla har en helt ny ackumulator byggts vid Bolandsverket.
  • Ackumulatorn skall integreras mot befintligt fjärrkylanät och samverka med befintlig kylackumulator.
  • I projektet ingår
   • Ny kylackumulator
   • Distributionspumpar
   • Instrumentering och ställverk
   • Nytt styrsystem som innefattar ny funktionalitet
    • Siemens S7
 • Vi bidragit med:
  • Programutveckling för styrning och övervakning av ny ackumlator
  • Programutveckling för styrning av distribution och samverkan med befintlig ackumulator
  • Programutveckling av Citect Scada för kontroll och övervakning av samtliga processer
  • Intrimning