Vattenfall Heat, Smarta ställverk

 • ORIENTERING
  • Vattenfall Heat Uppsala levererar fjärrvärme och fjärrkyla till ett stort antal kunder i Uppsalaområdet
 • Projektbeskrivning
  • För att öka tillgängligheten samt kapaciteten för leverans av fjärrvärme har ett befintligt ställverk bytts ut.
  • Ställverket levererar kraft till objekt relaterade till slangfilter vid avfallsförbränningen.
  • I projektet ingår
   • Nytt ställverk
    • ”Smart” ställverk med möjlighet till avancerad övervakning av ingående objekt
   • Uppgradering av styrning
   • Översyn av instrumentering
 • Vi bidragit med:
  • Programutveckling för styrning och övervakning av nytt ställverk
  • Programutveckling av Citect Scada för kontroll och övervakning av samtliga processer
  • Drifttagning