Uppdrag processindustri

Exempel på genomförda projekt

  • KSRR Kalmar
    • Moskogens sorteringsanläggning består av en avfallssanläggning med bränsleproduktion. Läs mer om projektet
  • Systemutveckling
  • Skogsindustrin
  • Eskilstuna Energi och Miljö
    • Varje dygn får vi via avloppsledningarna ca 45.000 m3 vatten i retur från eskilstunaborna. Det här vattnet måste renas innan vi lämnar tillbaka det till Eskilstunaån. För höjning av produktiviteten så behövs en ny slamavvattningsanläggning. Läs mer om projektet

Uppdrag