Eskilstuna Energi och Miljö

 • Orientering
  • Varje dygn får vi via avloppsledningarna ca 45.000 m3 vatten i retur från eskilstunaborna. Det här vattnet måste renas innan vi lämnar tillbaka det till Eskilstunaån. För höjning av produktiviteten så behövs en ny slamavvattningsanläggning.
 • Projektbeskrivning
  • Ny slamhanteringsbyggnad med ny processutrustning.
 • Vi har bidragit med
  • Ansvarig för El, Instrument konstruktion
  • Kalkylarbeten
  • Projektering av belysning
  • El och instrumentkonstruktion av VS, Vent och Process
  • El konstruktion av kraftdistribution till anläggningen
  • Konstruktionsarbetet har utförts i Cadett Elsa R34