KSRR Kalmar

 • ORIENTERING
  • Moskogens sorteringsanläggning består av en avfallssanläggning med bränsleproduktion. Effektkrävande anläggningar för bland annat förbehandlingsanläggningen, optisk sortering och för bränsleproduktionen
 • Projektbeskrivning
  • Ny soteringsanläggning byggs. Inlastning av sopor sker via lastbil. Automatisk sortering av påsar och innehåll.
 • Vi har bidragit med:
  • Ansvarig för El, Instrument och Automation
  • Skrivande av förfrågningsunderlag gällande El, Instrument och Automation
  • Beställarens representant mot leverantörer. Maskin, Ställverk och Scada leverantörer
  • Granskning av underlag från leverantörer
  • Kalkylarbeten
  • Projektering av belysning i El rum, Pentry, Kontrollrum, Port och dörrbelysning samt fasadbelysning
  • El och instrumentkonstruktion av VS, Vent och allmän El samt konstruktion av styrsystem för dessa grenar

 

Uppdrag