KSRR Kalmar

  • ORIENTERING
    • Moskogens sorteringsanläggning består av en avfallssanläggning med bränsleproduktion. Effektkrävande anläggningar för bland annat förbehandlingsanläggningen, optisk sortering och för bränsleproduktionen
  • Projektbeskrivning
    • Ny soteringsanläggning byggs. Inlastning av sopor sker via lastbil. Automatisk sortering av påsar och innehåll.
  • Vi har bidragit med:
    • Ansvarig för El, Instrument och Automation
    • Skrivande av förfrågningsunderlag gällande El, Instrument och Automation
    • Beställarens representant mot leverantörer. Maskin, Ställverk och Scada leverantörer
    • Granskning av underlag från leverantörer
    • Kalkylarbeten
    • Projektering av belysning i El rum, Pentry, Kontrollrum, Port och dörrbelysning samt fasadbelysning
    • El och instrumentkonstruktion av VS, Vent och allmän El samt konstruktion av styrsystem för dessa grenar

 

Uppdrag