Stålindustrin

 • ORIENTERING
  • Reningsverket tar hand om sitens samtliga avlopp, både det sanitära och sura avloppet tas om hand och renas respektive neutraliseras.
   • Sura avloppet innehåller rester från olika processer inom siten Sandviken som innehåller syror, exempelvis betningsbad.
 • Projektbeskrivning
  • En större ombyggnad för hanteringen av slam från sura avloppet var nödvändig för att säkra framtida processer.
   • En utökad styrning och kontroll av processen
   • Nya frekvensstyrda pumpar
   • Föbättrad utforning av processen
 • Vi har bidragit med:
  • Projektering av automation och el
  • Konstruktion av el
  • Montageledning
  • Programutveckling
   • Siemens PCS7
  • Drifttagning och intrimmning
  • Bildbyggnad
   • Siemens Wincc

Uppdrag