Skogsindustrin, barkhantering

 • ORIENTERING
  • Vid eldning av bark i pannor önskas så hög torrhalt som möjligt för barken. Detta för att minimera mängden olja som behövs för att upprätthålla en korrekt förbränning i pannan.
 • Projektbeskrivning
  • Installation och drifttagning av barkpress med tillhörande barkskruvar och barktransportörer. Ett separat flöde av bark tas från huvudflödet för barken och körs genom barkpress för att höja torrhalten för barken.
 • Vi har bidragit med:
  • Programdesign
   • Sekvensstart/sekvensstopp
   • Övergripande styrning
   • Barkpress
  • Programutveckling
   • ABB, DCS
  • Drifttagning och intrimmning
  • Bildbyggnad
   • OS 500

Uppdrag