Skogsindustrin, installation av QCS system

 • Orientering
  • För att kontrollera kvaliteten på producerad massa samt kontrollera/styra processen används QCS system. I detta fallet utgörs QCS systemen av mätramar monterade efter torken på massamaskinen.
 • Projektbeskrivning
  • Nyinstallation av Valmets mätramar för två massamaskiner. Mätramarna skall integreras i befintliga system. Processnära system för kontroll av processen samt till överordnade system för produktionsuppföljning. De processnära systemen utgörs av ABB 800 xA miljö samt Siemens plc, och som överordnat Optivision från Honeywell
 • Vi har bidragit med
  • Förstudie för integration mot befintliga systemen, processnära samt överordnade.
  • Teknisk kompetens inom området, kommunikation, integration och systemering
  • Elkonstruktion, montageledning
  • Programutveckling Siemens
  • Drifttagning
  • Dokumentering

Uppdrag