Stora Enso, Skutskärsbruk varmvattensystem

 • ORIENTERING
  • Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material.
 • Projektbeskrivning
  • Införande av styrsystem för varmvattensystem
  • ABB 800m styrsystem
  • Integration i befintlig 800xA miljö
  • Driftsättning
 • Vi bidragit med:
  • Förstudie med budgetunderlag.
  • Projektledning över hela ombyggnationen, (konstruktion, Automation, Installation)
  • Framtagning av nya funktionsunderlag
  • Programmering av styrsystem
  • FAT tester av programmering
  • Drifttagning och implementation i 800xA
  • Framtagning av rivningsunderlag.
  • Support mot installationsföretagen
  • Utcheckning samt driftsättning

 

Korskoppling vv-tank

Korskoppling vv-tank

Byggnation av stativ

Byggnation av stativ

Frekvensomriktare

Frekvensomriktare