Stora Enso, Skutskärsbruk Indunstning

 • ORIENTERING
  • Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material.
 • Projektbeskrivning
  • Införande av styrsystem på indunstning
  • ~50st elkretsar
  • ~110st. instrumentkretsar
  • ABB 800m styrsystem
  • Integration i befintlig 800xA miljö
  • Borttagning och rivning av gammal traditionell styrtavla
  • Driftsättning
 • Vi bidragit med:
  • Förstudie med budgetunderlag.
  • Projektledning över hela ombyggnationen, (konstruktion, Automation, Installation)
  • Framtagning av nya funktionsunderlag
  • Programmering av styrsystem
  • FAT tester av programmering
  • Drifttagning och implementation i 800xA
  • Framtagning av rivningsunderlag.
  • Support mot installationsföretagen
  • Utcheckning samt driftsättning

 

Avstämning under drifttagning

Avstämning under drifttagning

Snart klart för drifttagning

Under montagefasen

Under montagefasen

Switchar controlnät

Switchar controlnät

Färdig korskoppling indunstning

SCADA 800xA

Färdig korskoppling indunstning