Stora Enso Talloljehantering

 • ORIENTERING
  • Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material.
 • Projektbeskrivning
  • Ny anläggning för talloljeutvinning
  • Processkoncept levererat av HEAD
  • Byggs och integreras parallellt med befintlig talloljehantering
 • Omfattning Automation och elkonstruktion
  • ~30 st. elkretsar
  • ~290 st. instrumentkretsar
  • ~52 st. sekvenser
 • Vi bidragit med
  • Framtagning av nya funktionsunderlag
  • Framtagning av montageunderlag
  • Montageledning
  • Projektledning över hela ombyggnationen, (konstruktion, Automation, Installation)
  • Programmering av styrsystem
  • FAT tester av programmering
  • Drifttagning och implementation i 800xA
  • Support mot installationsföretagen
  • Utcheckning samt driftsättning