Stora Enso, Skutskärsbruk Indunstning 6

 • ORIENTERING
  • Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material.
 • Projektbeskrivning
  • Införande av styrsystem på Indunstning 6
  • ~40 st elkretsar
  • ~110 st. instrumentkretsar
  • ABB 800m styrsystem
  • Integration i befintlig 800xA miljö
  • Borttagning av gammal traditionell styrtavla
 • Vi bidragit med:
  • Förstudie med budgetunderlag.
  • Projektledning över hela ombyggnationen, (konstruktion, Automation, Installation)
  • Framtagning av nya funktionsunderlag
  • Framtagning av rivningsunderlag.
  • Support mot installationsföretagen