Stora Enso, Skutskärsbruk TM8

 • ORIENTERING
  • Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material.
 • Projektbeskrivning
  • Implementering av styrsystem på del av torkmaskin TM8.
  • I projektet ingår
   • Kartering av fungerande anläggning.
   • Borttagning av gammal traditionell styrtavla
   • Ny styrning av två Küstervalsar
   • Implementering av helt nytt styrsystem.
   • Driftsättning.
 • Vi bidragit med:
  • Förstudie med budgetunderlag.
  • Projektledning över hela ombyggnationen, (konstruktion, Automation, Installation)
  • Framtagning av nya funktionsunderlag
  • Framtagning av rivningsunderlag.
  • Konstruktion för nya styrsystemet
  • Support mot installationsföretagen
  • Utcheckning samt driftsättning