Stora Enso, Varmvattensystem

 • ORIENTERING
  • Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material.
 • Projektbeskrivning
  • Införande av styrsystem på torkmaskin TM9
  • ~200 st elkretsar
  • ~120 st. instrumentkretsar
  • ABB 800m styrsystem
  • Integration i befintlig 800xA miljö
  • Borttagning av gammal traditionell styrtavla
  • Driftsättning.
 • Vi bidragit med:
  • Förstudie med budgetunderlag.
  • Projektledning över hela ombyggnationen, (konstruktion, Automation, Installation)
  • Framtagning av nya funktionsunderlag
  • Programmering av styrsystem
  • FAT tester av programmering
  • Drifttagning och implementation i 800xA
  • Framtagning av rivningsunderlag.
  • Support mot installationsföretagen
  • Utcheckning samt driftsättning

 

 

UPS fördelning


DI810 med Delcon plattor

Inkommande kablage från ställverk

Instrumentstativ

DI810 med Delcon plattor med varierade ingånsspänningar

Utcheckning pågår
Felsökning på en SV18 ställverksgrupp

Korskopplingsutrymmet

DO810 med Delcon plattor

Delar av DI810 för styrning av ställverk

Felsökning på en SV18 ställverksgrupp