Stora Enso Pulp AB, Uppgradering styrsystem

 • ORIENTERING
  • Styrsystem av modell Master Piece 200 är uppsatt som obsoleta från leverantören ABB. Tillgången till reservdelar framgent kommer att vara begränsad.
 • Projektbeskrivning
  • Processavsnittet styrs idag av två stycken Mp200. Dessa ska avvecklas för att ersättas av ett 800 xA system. Infrastruktur för 800 xA finns redan etablerad på siten inför projektet.
  • Sammanslagning av två befintliga styrsystem
  • Konvertering av program från befintliga till 800 xA
  • Genomgång av samtliga instrument och elkretsar
  • Framtagning av ny dokumentation och funktionsbeskrivningar
  • Omfattning, ca 80 elkretsar samt 200 instrumentkretsar
 • Vi bidragit med:
  • Huvudprojektledning
  • Delprojektledning automation och elkonstruktion
  • Montageledning
  • Utcheckningssamordning
  • Drifttagning