Sandviken Energi Vatten AB

 • ORIENTERING
  • Sandviken Energi Vatten AB ansvarar för leverans av vatten och avlopp i Sandvikens kommun.
  • VA verksamheten ansvarar totalt för ~50 pumpstationer samt ett flertal reningsverk och  vattenverk
  • Geografisk sett är stationerna och verken utspridda långt ifrån varandra
 • Projektbeskrivning
  • Första stationen ut för integration i 800xA är högreservoaren  Kungsberget i Järbo
  • Ett nytt 800xA system är installerat som övergripande SCADA system för VA verksamheten
  • Pumpstationer, vattenverk, reningsverk och reservoarer ska integreras för övervakning och styrning från 800xA
 • Vi bidrar med:
  • Elkonstruktion
  • Integration i 800xA
  • Programmering ABB 800m
  • Byggnation av lådor
  • Montage på plats
  • Driftsättning