Tierps Energi och Miljö AB, 800xA

 • ORIENTERING
  • Tierps Energi och Miljö AB, Temab ansvarar för leverans av vatten och avlopp, renhållning, gata och park samt fjärrvärme i Tierps kommun.
  • VA verksamheten ansvarar totalt för ~50 pumpstationer, 13 reningsverk och 7 vattenverk
  • Geografisk sett är stationerna och verken utspridda långt ifrån varandra
 • Projektbeskrivning
  • Ett nytt SCADA ska implementeras för att öka tillgängligheten och ge bättre möjligheter till övervakning och styrning av pumpstationer och verk på distans
  • Nytt SCADA blir ABB 800xA ver 6.1
  • I projektet ingår
   • Installation och drifttagning av nytt SCADA
   • Uppbyggnad och utvärdering av nätverkslösningar till stationer
    • Trådlöst, 4G
    • Fiber
    • Koppar
 • Vi bidrar med:
  • Leverans av hårdvara för 800xA system
  • Installation av 800 xA system
  • Konfigurering av 800xA system
  • Drifttagning och funktionstester av 800xA system
  • Programutveckling