Automation

Drifttagning

En av de roligare delarna med jobbet. Besök till kunder för drifttagningen. Hur man än planerar så kan [...]