Kompetenser

Vi på GP Engineering fokuserar på automation, cyber security,
projektledning, konstruktion och service.

AUTOMATION

Inom programutveckling mot produktionsnära OT-system har vi lång och bred erfarenhet från flera olika utvecklingsmiljöer och programspråk.

Vi har erfarenhet från både processindustrin, tillverkande-industri och R&D vilket ger oss en bra grund att utgå ifrån.

Den breda erfarenheten ger oss en bra grund för att utveckla program och system för att uppnå önskad funktionalitet.

Vi strävar efter att utveckla program och systemlösningar som matchar kundens nuvarande och kommande behov, samtidigt som vi säkerställer hög prestanda och tillförlitlighet.

Exempel på system vi arbetar med

 

ABB

 • 800xA, SCADA
 • AC450, MP200
 • MB300
 • AC500

 

SIEMENS

 • TIA Portal
 • PCS7
 • Step7
 • Wincc
 • Drive ES

SCHNEIDER

 • Aveva Plant SCADA
 • Citect SCADA

 

 

 

MITSUBISHI

 • PLC och servo
 • GxWorks2
 • GxWorks3
 • Melsec
 

ABB

 • 800xA, SCADA
 • AC450, MP200
 • MB300
 • AC500

SIEMENS

 • TIA Portal
 • PCS7
 • Step7
 • Wincc
 • Drive ES

SCHNEIDER

 • Aveva Plant SCADA
 • Citect SCADA

MITSUBISHI

 • PLC och servo
 • GxWorks2
 • GxWorks3
 • Melsec

 

CYBER SECURITY
Hur du ökar säkerheten för ditt nätverk och informationssystem genom exempelvis korrekt segmentering av IT- och OT-nätverk.

Vad innebär säkerhetsstandarden IEC 62443, och är det något som du behöver följa?

Vad är NIS2-direktivet? Hur man följer och uppfyller NIS2-krav. Vilka åtgärder bör du vidta för att anpassa dig?

Att skydda produktionsprocesser och segmentera produktionsnätverk i lager är viktiga åtgärder för att säkerställa säkerheten och stabiliteten i industriella system. Om dessa regler inte följs kan en cyberattack mot en svagt skyddad del av IT- eller OT-infrastrukturen leda till att hela produktionen kollapsar

Om du har några tvivel om huruvida allt är korrekt organiserat i ditt företags nätverk, är det bättre att kontakta våra specialister

ISA/IEC 62443-serien av standarder tillhandahåller ett flexibelt ramverk för att hantera och mildra nuvarande och framtida säkerhetssårbarheter i industriella automationssystem. Denna standard ackumulerar och systematiserar kunskapen hos säkerhetsexperter från hela världen och kan appliceras för alla industrier och kritisk infrastruktur.

Tveka inte och skjut upp till imorgon med att förstå hur förståelse och tillämpning av dessa standarder i ditt företag kommer att minimera möjliga risker och säkerställa säker och kontinuerlig produktion utan att riskera de anställdas liv.

Uppmärksamhet! NIS2-direktivet träder i kraft den 17 oktober 2024.

Det kommer att vara till hjälp nu att veta vilka branscher som kommer att påverkas, vad skillnaderna är jämfört med det ursprungliga NIS-direktivet och hur din organisation kan börja förbereda sig nu.

Denna policy kräver att företag implementerar nya policyer inom områdena riskanalys och informationssäkerhet, affärskontinuitet, leveranskedjans säkerhet, incidenthantering, utvecklingsmetoder för informationssystem inklusive avslöjande av sårbarheter, kryptografi, kryptering och multifaktorautentisering. 

Ta reda på nu av våra experter hur du förbereder dig och var 100 % säker på säkerheten för processer i ditt företag.

Kontakta oss och låt oss tillsammans skapa en lösning som inte bara uppfyller dina krav, utan också blir säker och öppen för framtidens teknologier.

//Staffan

PROJEKTLEDNING
Vi kan teknisk projektledning med erfarenhet från projektbudgetar upp till 15 milj. kr.
-Huvudprojekledning
-Delprojektledning
-Beställarkompetens inom våra specialområden

Vilken projektmodell passar er bäst?

Vi har bred erfarenhet från flertalet olika modeller.

Välj det som passar bäst för just ert uppdrag!

KONSTRUKTION
Vi utför konstruktionsuppdrag i vanligt förekommande ritverktyg så som Cadett Elsa, Elmaster, E-Plan och ren Auto Cad.

Vi kan ta ansvar för ert projekt under hela resan från ide, förstudie genom konstruktion till montage och driftsättningen.
För att få reda på mer hur vi kan hjälpa dig kontakta oss.

Våra projekt involverar noggrann analys och exakt design, som börjar med att skapa detaljerade diagram.

Vi har lång erfarenhet av att utföra rituppgifter, med en mängd olika verktyg och program som Cadett Elsa, Elmaster, E-Plan och AutoCAD.

Detta steg är nyckeln eftersom det ger en solid grund för alla efterföljande skeden av projektet.
Våra kvalificerade medarbetare kan utföra installation och drifttagning .

Om du är intresserad av att lära dig mer om exakt hur vi kan hjälpa dig, och om du vill ha mer information om vår unika kompetens och stora erfarenhet, tveka inte att kontakta oss.

Vi är redo att noggrant diskutera dina behov och erbjuda de bästa lösningarna som kommer att bidra till ett framgångsrikt genomförande av ditt projekt.

SERVICE
Vi tillhandahåller professionella underhållstjänster för industriell automation.

Akut eller planerat underhåll av din anläggning

Automationsstöd och support vid felsökningar

Underhållsplan och utbytesplaner er utrustning

– Regelbundna tekniska inspektioner: Vi genomför systematiska inspektioner av utrustning, identifierar potentiella problem innan de uppstår och förhindrar fel.

– Teknisk support: Våra högt kvalificerade specialister är redo att ge snabb teknisk support, svara på frågor och lösa eventuella problem.

– Utrustningsuppgraderingar: Vi håller oss à jour med den senaste tekniken och, vid behov, erbjuder utrustningsuppgraderingar för att förbättra effektiviteten och kompatibiliteten med moderna standarder.

– Analys av systemeffektivitet: Vi granskar och analyserar systemets prestanda, ger rekommendationer för att optimera driften och minska kostnaderna.

– Personalutbildning: Vi tillhandahåller utbildning till din personal för att säkerställa korrekt användning och underhåll av automatiserade system.

– Programuppdateringar: Vi håller din programvara uppdaterad genom att tillhandahålla regelbundna uppdateringar för att säkerställa säkerheten och funktionaliteten hos ditt system.

– Regelbundna tekniska inspektioner: Vi genomför systematiska inspektioner av utrustning, identifierar potentiella problem innan de uppstår och förhindrar fel.

– Teknisk support: Våra högt kvalificerade specialister är redo att ge snabb teknisk support, svara på frågor och lösa eventuella problem.

– Utrustnings-uppgraderingar: Vi håller oss à jour med den senaste tekniken och, vid behov, erbjuder utrustnings-uppgraderingar för att förbättra effektiviteten och kompatibiliteten med moderna standarder.

– Analys av systemeffektivitet: Vi granskar och analyserar systemets prestanda, ger rekommendationer för att optimera driften och minska kostnaderna.

– Personalutbildning: Vi tillhandahåller utbildning till din personal för att säkerställa korrekt användning och underhåll av automatiserade system.

– Program-uppdateringar: Vi håller din programvara uppdaterad genom att tillhandahålla regelbundna uppdateringar för att säkerställa säkerheten och funktionaliteten hos ditt system.

Kontakta oss gärna så börjar vi gärna arbeta med ditt bästa projekt.

Vi är redo att lyssna på dina idéer, förstå dina behov och förvandla det hela till verklighet.

Anförtro ditt projekt till proffs, och tillsammans kommer vi att uppnå fantastiska resultat!

//Thommy

 
Webbplatssökning

Börja din sökning här. Ange nyckelord eller en fras så hjälper vi dig att hitta den information du behöver. Sökningen har blivit enklare - allt du behöver är din förfrågan.