Hur GP började

GP Engineering är en framgångssaga som började med en sammanslagning av två duktiga entreprenörer, Staffan Zakrisson och Thommy Gideonsson, 2015.

Namnet ”GP” bär inte bara grundarnas initialer utan symboliserar också kopplingen mellan två företag: ”G” för ”Gideonsson Projektmanagement” och ”P” för ”Primab Automation”.

GP Engineerings första steg togs i blygsamma kontorslokaler i centrala Tierp

Huvudfokus har från början varit Automation och Elkonstruktion, och med de två starka kompetenserna lockade företaget snabbt kundernas uppmärksamhet.

 

Jag minns inte när jag öppnade mitt första projekt i Autocad och ritade den första elektriska kretsen.

Det är mycket viktigt att dokumentationen är perfekt ordning. Eftersom detta inte bara är ett lagkrav, utan även ger kunden bra möjligheter för felsökning och kommande modifieringar i sin anläggning.

Jag tycker att kunden ska ha den bäst lösningen och servicen!

//Thommy

Redan 2020 stod företaget inför problemet med brist på kontorsutrymme, eftersom teamet då växt upp till fem personer.  Valet av nytt kontor var viktigt för att behålla den lokala anknytningen och möjliggöra utvecklingen och expansionen av GP Engineering. 

Vid det här laget hade företaget utökat sin verksamhet till att omfatta inte bara Automation och Elkonstruktion, utan även Service, vilket ytterligare utökade sin kundbas.

År 2023 markerade en viktig milstolpe i GP Engineerings historia. Företaget ökade inte bara avsevärt sina intäkter till 15 miljoner kronor, utan ökade också antalet anställda till tio personer. 

GP Engineering fortsätter att leda vägen genom att erbjuda kunderna tjänster av hög kvalitet inom områdena automation, elkonstruktion och service.

Jag har alltid tyckt om att arbeta med datorer och lära mig nya tekniker. 

Att hjälpa våra kunder in i industri 4.0 tycker jag är mycket spännande och utmanande där vi  måste ge kunderna möjligheterna och samtidigt vara lyhörda för kundernas behov och önskemål.

Hur kan vi exempelvis fås IT och OT att fungera tillsammans, på ett säkert och funktionellt sätt.

Mycket spännande område att arbeta inom!

//Staffan

GP Engineering är ett exempel på ett företag med stabil och kontinuerlig utveckling inom området industriell automation.

Baserat på de grundläggande värderingarna av kvalitet och innovation, går företaget ständigt framåt, följer de senaste trenderna och strävar efter att implementera Industry 4.0-konceptet.

Idag tillhandahåller GP Engineering inte bara Automation och Elkonstruktion, utan implementerar också aktivt principerna för Industry 4.0. Detta inkluderar ett brett utbud av innovativa teknologier som Internet of Things (IoT), cloud computing, dataanalys och artificiell intelligens. GP Engineerings inställning till Industry 4.0 gör det möjligt att förbättra effektiviteten i tillverkningsprocesser, minska kostnaderna och skapa mer flexibla och anpassningsbara system.

Att anta Industry 4.0 innebär också att GP Engineering är proaktivt uppmärksam på digital säkerhet och datahantering, vilket säkerställer säkerheten och integriteten för kunddata.

 
Webbplatssökning

Börja din sökning här. Ange nyckelord eller en fras så hjälper vi dig att hitta den information du behöver. Sökningen har blivit enklare - allt du behöver är din förfrågan.