Nätverk

Systemdesign och korrekt designade nätverk är grunden till ett lyckat automationsprojekt. Många aspekter finns att ta hänsyn som exempelvis tillgänglighet, skalbarhet, säkerhet, drift och underhåll och krav från tillverkarens produkter.

Vi arbetar med

  • Fätbussar
   • Profibus
   • Profinet
   • Modbus
   • MB300
  • TCP / IP
   • Ethernet
   • Design
   • Konfigurering
   • Felsökning
  •  OPC
   • Matrikon Tunneler
   • Server – Client kommunikationer
   • Felsökning och analys av befintliga kommunikationer

 

<<Automation